Uitnodiging Stadsberaad op 11 december

Beste betrokken stadsgenoot / stadsgenote,

Op 11 december gaat de tweede editie van het stadsberaad plaatsvinden. Het stadsberaad is dé ontmoetingsplek voor alle gebruikers van het stadshart: winkeliers, bewoners, horecaondernemers, dienstverleners, eigenaren, huurders en evenementenorganisatoren. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden.

Waar gaan  we het over hebben op de 11e december?

Het stadshart is de belangrijkste plek van de stad. Klopt het hart goed, dan bruist de stad en ondernemers merken dat in hun omzet en organisatoren van evenementen aan de sfeer en belangstelling. Momenteel vindt er een onderzoek plaats door BRO uit Boxtel om vast te stellen wat nodig is om ons stadshart nog aantrekkelijker  te maken zodat ons hart gezond blijft en heel de stad van zuurstof voorziet. De voorlopige conclusies worden tijdens het stadsberaad gepresenteerd en besproken. De uitkomsten worden toegevoegd aan het eindadvies van BRO dat begin januari verschijnt. Maar in Oosterhout gaan we er vanaf 11 december mee aan de slag, althans dat zou de opbrengst van dit stadsberaad kunnen zijn.

Voorafgaand aan het stadsberaad buigen een aantal leerlingen van het Mgr. Frenckencollege zich over de adviezen. Dat leidt ongetwijfeld tot spannende en opvallende suggesties en kanttekeningen bij wat nodig is om ook voor hen het stadshart aantrekkelijk te maken.  Tijdens het stadsberaad gaan ze daarover het gesprek aan met de aanwezigen, op zoek naar een jongerenproof stadshart

Graag nodig ik u uit om mee te praten en mee te denken over deze uitdagende opgave. U bent van harte welkom op 11 december vanaf 19.30 uur op het Mgr. Frenckencollege.

In verband met de voorbereiding willen de organisatoren graag weten hoeveel mensen zij kunnen verwachten. Wilt u zich aanmelden op het adres:  p.van.der.mark@oosterhout.nl. Geef even aan of u alleen komt of met meer personen.

Ik hoop u te mogen ontmoeten op het tweede stadsberaad op 11 december.

Marcel Willemsen,

wethouder