Gemeente Oosterhout draagt bij aan stadsmanager

Koopkracht behouden voor Oosterhoutse binnenstad

De gemeente Oosterhout is bereid om eenmalig bij te dragen aan de aanstelling van een stadsmanager door de winkeliersorganisatie Winkelstad Oosterhout. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er in 2015 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld wordt om te investeren in een bruisende binnenstad.

Burgemeester en wethouders zien de Oosterhoutse binnenstad als de huiskamer van de stad en als een van de belangrijkste pijlers onder de lokale economie. Meer dan 13 procent van de Oosterhoutse werkgelegenheid wordt gevonden in de binnenstad.

Door de economische crisis, veranderend koopgedrag van consumenten en leegstand van winkels is het volgens het college nodig om, samen met de ondernemers, een nieuwe impuls te geven aan het winkel- en horecagebied, door de tijdelijke aanstelling van een stadsmanager.

Dat besluit past in het coalitieakkoord waarin het college heeft uitgesproken om de komende jaren veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het centrumgebied. Daarnaast sluit het aan bij het onderzoek dat door BRO (Bureau Ruimtelijke Ordening) is verricht naar het perspectief van winkelgebieden in de Amerstreek. Voor het Oosterhoutse winkelgebied is op basis van dat onderzoek een actieprogramma geformuleerd dat tot doel heeft om de koopkracht zo veel mogelijk binnen deze regio vast te houden. Van de stadsmanager wordt verwacht dat hij/zij dit programma uitvoert en verder ontwikkelt. Verder valt van de stadsmanager te verwachten dat hij met voorstellen en initiatieven komt die andere partijen verbinden aan de activiteiten van Winkelstad Oosterhout en de horeca.

De stadsmanager zal vanuit de winkeliersvereniging Winkelstad Oosterhout nauw samenwerken met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Oosterhout.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het benodigde bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen vanuit het positief rekeningresultaat van 2014. Het bedrag wordt toegevoegd aan de BIZ (bedrijven-investeringszone) van de binnenstad, waardoor de winkeliersvereniging een stadsmanager voor een jaar kan aanstellen op zzp-basis.

In de loop van 2015 zullen ondernemers, gemeente en de andere stakeholders in de binnenstad het centrummanagement van de toekomst gezamenlijk verder ontwikkelen.

Bron: www.oosterhout.nl