Rapport DTZ Zadelhoff: Tendensen van de vastgoedmarkt

DTZ Zadelhoff heeft in dit Vastgoed Visierapport de vastgoedmarkten gespiegeld aan een aantal tendensen die ongeacht de stand van de conjunctuur een rol spelen. Op basis daarvan kan een aantal ontwikkelingen worden  verklaard en een visie worden gegeven op die invloed die iedere tendens heeft of nog gaat krijgen.

U kunt het gehele rapport hier lezen.