Proeftuin Oosterhout

Proeftuin Oosterhout is een initiatief van Pop-Up Solutions in samenwerking met de gemeente Oosterhout, de VECOO en diverse andere partijen en wil leegstand van winkels in het winkelhart van Oosterhout tegen gaan.

Om dit te realiseren werken diverse belanghebbenden samen om de mogelijkheden die er in de stad zijn weer te geven en om partijen bij elkaar brengen.

Proeftuin Oosterhout wil startende en bestaande (lokale, regionale en nationale) ondernemers en ondernemingen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontplooien in Oosterhout en spelen daar een actieve rol in door partijen te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen om ideeën uit te wisselen en mogelijke opportunity’s te bekijken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in Proeftuin Oosterhout en willen weten wat één en ander voor vastgoedeigenaren kan betekenen, zie www.proeftuinoosterhout.nl. Voor informatie over deelname zie www.proeftuinoosterhout.nl/deelnemen-eigenaren.