Nieuws

Nieuwe website en huisstijl

Het kan u niet ontgaan zijn:  de website en huisstijl van VECOO zijn vernieuwd! Vanaf nu zullen er geregeld nieuwsberichten op de site verschijnen die voor u interessant kunnen zijn. Ook zullen we hier de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen plaatsen, als ook de agenda, uitnodigingen etc. We hopen dat u deze website vaak zult
Continue Reading

ALV, expertmeeting & walking dinner | 26 juni 2014

Uitnodiging Op dit moment is er sprake van veel structurele leegstand van vastgoed. Door onder meer economische en ecologische factoren zal dit alleen nog maar toenemen. Wanneer is herbestemming de oplossing voor leegstaand vastgoed, en hoe creëer je daarbij optimale waarde op ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied om tot succesvolle herbestemming te komen? Dit en
Continue Reading

Coalitieakkoord gemeente Oosterhout 2014-2018

coalitieakkoord O'hout 2014-2018
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout april 2014

Lees hier de nieuwsbrief van april 2014 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading