Nieuws

Aanpak leegstand winkels Breda krijgt vervolg

Lees hier het artikel verschenen in de BNDeStem van 17 oktober 2014.
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout september 2014

Lees hier de nieuwsbrief van september 2014 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading

Geslaagde VECOO-borrel

De borrel op 19 september bij Perròn was een groot succes. Dit was enerzijds te danken aan het prachtige weer, zodat er buiten geborreld kon worden. Anderzijds was er een grote opkomst van enthousiaste VECOO-leden. Sommige leden brachten ook relaties mee, zodat er her en der nieuwe contacten gelegd konden worden. Aan het bestuur werd door
Continue Reading

Kerkenberaad 1 oktober

Op  woensdag 1 oktober organiseert de gemeente Oosterhout een Kerkenberaad. Deze openbaar toegankelijke bijeenkomst heeft als doel de discussie rond een nieuwe invulling van leegstaande gebouwen door ontkerkelijking en vergrijzing aan te jagen. In Oosterhout speelt deze uitdaging ook en de gemeente denkt actief mee in het proces van herbestemming van de kerkgebouwen. Onder de
Continue Reading

VECOO-borrel 19 september

Helaas, de field trip die we van plan waren te ondernemen naar de Maasvlakte op 19 september gaat niet door. Alle enthousiaste reacties en inschrijvingen ten spijt was het aantal inschrijvingen net niet voldoende om het te laten doorgaan. Maar...we willen deze datum wel benutten voor een gezellige, informele vrijdagmiddagborrel bij Perròn (Heuvel 8, Oosterhout) vanaf 17.00 uur. Inschrijven is
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout juli 2014

Lees hier de nieuwsbrief van juli 2014 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading

Verslag bijeenkomst 26 juni 2014

Op de goed bezochte ALV van 26 juni jl. werd onder meer de nieuwe website gepresenteerd. Daarna was het woord aan Pascal Grosfeld, architect bij Grosfeld van der Velde Architecten te Breda. Onder de spreuk “Herbestemmen, wie durft?” nam hij op enthousiaste wijze de luisteraars mee langs enkele projecten waarbij nieuwe bestemmingen werden gegeven aan
Continue Reading

Uitspraak Hoge Raad: huuropzegging wegens renovatie

Huuropzegging wegens renovatie Indien de verhuur na renovatie leidt tot een niet-kostendekkende exploitatie kan de huurovereenkomst onder bepaalde omstandigheden worden opgezegd. Bij woonruimte geldt de strenge maatstaf, dat sprake moet zijn van een structurele wanverhouding tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten. Geldt deze maatstaf ook voor winkelruimte? Met enige regelmaat komt het voor dat een
Continue Reading