Nieuws

Nieuwsbrief april

In de nieuwsbrief van april vindt u meer informatie (en uw bijdrage daaraan) over het actieprogramma van de gemeente Oosterhout in het kader van de Bruisende Binnenstad en de uitnodiging voor het Jubileumcongres van MKB Oosterhout. Lees de nieuwsbrief hier.
Continue Reading

Ondernemersbijeenkomst Amerstreek

De drie in de Amerstreek gelegen gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben de samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen opgezocht. Dit heeft geresulteerd in de Bedrijventerreinenvisie Amerstreek. Vanuit deze samenwerking organiseren de drie Amerstreekgemeenten een ondernemersbijeenkomst op 16 maart 2015. Ontvangst is vanaf 17:30 u, rond 18:00 u start het programma. Lees hier de volledige aankondiging.
Continue Reading

Interessepeiling voorlichtingsbijeenkomst

Op maandag 2 februari jl. hebben wij als bestuur van Vecoo een constructief overleg gevoerd met burgemeester Huisman en meerdere gemeenteambtenaren over het gemeentelijk beleid ter zake de sluiting van zogeheten drugspanden. Heel in het kort komt dit beleid erop neer dat de burgemeester panden waarin drugsgerelateerde activiteiten worden geconstateerd voor langere tijd kan sluiten.
Continue Reading

Rapport DTZ Zadelhoff: Tendensen van de vastgoedmarkt

DTZ Zadelhoff heeft in dit Vastgoed Visierapport de vastgoedmarkten gespiegeld aan een aantal tendensen die ongeacht de stand van de conjunctuur een rol spelen. Op basis daarvan kan een aantal ontwikkelingen worden  verklaard en een visie worden gegeven op die invloed die iedere tendens heeft of nog gaat krijgen. U kunt het gehele rapport hier
Continue Reading

Gemeente Oosterhout draagt bij aan stadsmanager

Koopkracht behouden voor Oosterhoutse binnenstad De gemeente Oosterhout is bereid om eenmalig bij te dragen aan de aanstelling van een stadsmanager door de winkeliersorganisatie Winkelstad Oosterhout. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er in 2015 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld wordt om te investeren in een bruisende binnenstad. Burgemeester en wethouders zien de
Continue Reading

Perspectief winkelgebieden Amerstreek

Rabobank Amerstreek en ontwerp- en adviesbureau BRO hebben onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de 13 belangrijkste winkelcentra in de Amerstreek. De resultaten zijn voor vastgoedeigenaren in de regio zeer interessant. In het rapport komt men tot de volgende conclusies. Het volledige rapport kunt u  hier nalezen. De regio Amerstreek kent een gevarieerd winkelaanbod in een dertiental winkelgebieden.
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout december 2014

Lees hier de nieuwsbrief van december 2014 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading

Uitnodiging Stadsberaad op 11 december

Beste betrokken stadsgenoot / stadsgenote, Op 11 december gaat de tweede editie van het stadsberaad plaatsvinden. Het stadsberaad is dé ontmoetingsplek voor alle gebruikers van het stadshart: winkeliers, bewoners, horecaondernemers, dienstverleners, eigenaren, huurders en evenementenorganisatoren. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden. Waar gaan  we het over hebben op de 11e december? Het stadshart
Continue Reading