Geslaagde VECOO-borrel

De borrel op 19 september bij Perròn was een groot succes. Dit was enerzijds te danken aan het prachtige weer, zodat er buiten geborreld kon worden. Anderzijds was er een grote opkomst van enthousiaste VECOO-leden. Sommige leden brachten ook relaties mee, zodat er her en der nieuwe contacten gelegd konden worden.

Aan het bestuur werd door leden meerdere malen uitgesproken  dat men het spijtig vond dat de excursie naar de Maasvlakte geen doorgang kon vinden. Dus wellicht dat het bestuur eenzelfde excursie nog eens zal proberen te organiseren in het voorjaar van 2015.

We hopen op meer van deze gezellige borrels!