Categorie: In de pers

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Lees hier meer.
Continue Reading

Gemeente Oosterhout draagt bij aan stadsmanager

Koopkracht behouden voor Oosterhoutse binnenstad De gemeente Oosterhout is bereid om eenmalig bij te dragen aan de aanstelling van een stadsmanager door de winkeliersorganisatie Winkelstad Oosterhout. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er in 2015 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld wordt om te investeren in een bruisende binnenstad. Burgemeester en wethouders zien de
Continue Reading

Perspectief winkelgebieden Amerstreek

Rabobank Amerstreek en ontwerp- en adviesbureau BRO hebben onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de 13 belangrijkste winkelcentra in de Amerstreek. De resultaten zijn voor vastgoedeigenaren in de regio zeer interessant. In het rapport komt men tot de volgende conclusies. Het volledige rapport kunt u  hier nalezen. De regio Amerstreek kent een gevarieerd winkelaanbod in een dertiental winkelgebieden.
Continue Reading

Aanpak leegstand winkels Breda krijgt vervolg

Lees hier het artikel verschenen in de BNDeStem van 17 oktober 2014.
Continue Reading