Auteur: vecoo

Economische motor Oosterhout

Lees hier de Economische Motor Oosterhout van het laatste kwartaal 2018.
Continue Reading

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Lees hier meer.
Continue Reading

Economische monitor Q3-2018 Gemeente Oosterhout

Lees de economische monitor van Q3-2018 hier.
Continue Reading

BIZ Binnenstad Oosterhout een feit

De ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad hebben bij de formele draagvlakmeting met een ruime meerderheid ingestemd met de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in de binnenstad van Oosterhout. Het college van b en w heeft vandaag de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Dit betekent dat de Stichting BIZ Binnenstad Oosterhout per 1 januari 2018
Continue Reading

Binnenstadsvisie Oosterhout

Binnensteden zijn in Nederland sterk in beweging en zeker middelgrote binnensteden. Bezoekersaantallen lopen terug en leegstand loopt nog altijd op. Aanloopstraten maar ook de hoofdwinkelstraten staan onder druk. Binnensteden in het ‘midden’, zoals de binnenstad van Oosterhout, beraden zich daarom op hun positionering als recreatief verblijfsgebied of doelgericht gemakscentrum. Een integrale visie op de binnenstad is
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading

Proeftuin Oosterhout

Proeftuin Oosterhout is een initiatief van Pop-Up Solutions in samenwerking met de gemeente Oosterhout, de VECOO en diverse andere partijen en wil leegstand van winkels in het winkelhart van Oosterhout tegen gaan. Om dit te realiseren werken diverse belanghebbenden samen om de mogelijkheden die er in de stad zijn weer te geven en om partijen
Continue Reading

Nieuwsbrief gemeente Oosterhout januari 2017

Lees hier de nieuwsbrief van januari 2017 van de gemeente Oosterhout.
Continue Reading