Doelstellingen

Statutair luidt de doelstelling: “Belangenbehartiging voor eigenaren van commercieel onroerend goed in (de stad) Oosterhout en het behalen van voordeel voor haar leden.”

Van de doelstelling zijn de volgende taakstellingen afgeleid:

 • Contacten, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling, ondernemersverenigingen, makelaardij, notariaat, investeerders, de gemeente en andere betrokken organisaties of belangenverenigingen;
 • Belangenbehartiging van de eigenaren van commercieel onroerend goed en vooral ten opzichte van de gemeente en provincie en haar beleid;
 • Gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming die gevolgen kan hebben voor commercieel onroerend goed;
 • Informatievoorziening inzake fiscale, financiële, juridische en economische zaken.

 

VECOO wil dit realiseren door de volgende activiteiten:

 • Bijeenkomsten voor leden met informatieve onderwerpen en veel netwerkmogelijkheden;
 • Verbetering van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor vestiging van kantoren, winkels en bedrijfsruimten;
 • Bestuurlijk overleg inzake de stad;
 • Waar mogelijk samenwerking met andere partijen om de doelstellingen te realiseren;
 • Toetsing gemeentelijk parkeer-en bereikbaarheidsbeleid;
 • Afstemming belangen binnenstad versus wijk-/buurt-winkelcentra;
 • Toetsen gemeentelijk beleid t.a.v. belangen van eigenaren commercieel vastgoed;
 • Betrokkenheid bij de planontwikkeling van de gemeente en provincie;
 • De houding van VECOO is kritisch met een positieve inbreng.