Wordt ook lid van VECOO op Linkedin en blijf op de hoogte de activiteiten van uw mede VECOO-leden.

LinkedIn

Welkom

De vereniging dient als platform voor eigenaren van commercieel vastgoed in Oosterhout. Door vertegenwoordiging in verschillende commissies bij de gemeente en provincie wil de vereniging opkomen voor de belangen van eigenaren van commercieel vastgoed.

Activiteiten

VECOO streeft haar doelen na door deelname aan diverse (gemeentelijke) overleggen en organisatie van kennis- en netwerkbijeenkomsten, fieldtrips etc. De activiteiten hebben mede tot doel om het onderlinge contact tussen de leden  van VECOO te bevorderen.

Oosterhout

Het West-Brabantse Oosterhout is een middelgrote gemeente met 54.000 inwoners. Oosterhout is gunstig gelegen aan de A27 en de A59 en ook per water en goederenspoor bereikbaar en heeft dus een belangrijke economische functie. Naast de vele woningen en bedrijfsgebouwen kent Oosterhout ook fraaie historische panden, monumentale gebouwen en kunstwerken.